In de hoofdstad van Mali, Bamako, werken we samen met het wijkcentrum in de wijk Sikoroni. Mahamane Maiga is daar onze projectleider.

Sikoroni is een van de armste wijken van Bamako. Veel kinderen eten niet voldoende of erg eenzijdig, zijn slecht gekleed en gaan niet naar school. Ons project stelt zich ten doel met een microkrediet de moeders de mogelijkheid te bieden een inkomen te creëren. Hierdoor verbeteren de leefomstandigheden van de kinderen.

Ieder jaar nemen twintig vrouwen deel aan het project. Naast het microkrediet ontvangen zij een grote zak rijst om te voorkomen dat hun microkrediet direct in de grote pot verdwijnt. En zij nemen gedurende een jaar deel aan de alfabetiseringscursus die het centrum verzorgt. Behalve lezen en schrijven, leren zij hier van en met elkaar hun persoonlijke project te ontwikkelingen en uit te voeren.

Sommige vrouwen besteden hun geld aan het uitbreiden van een al bestaand handeltje zoals de verkoop van groenten, wasmiddelen of kleding. Anderen kopen een naaimachine of investeren in een pan en fornuis op hout om gebakken beignets of vis te verkopen op straat. In 2011 heeft Wendela een terrein beschikbaar gesteld net buiten de wijk. Het project van Malikanu kan zich nu dus uitbreiden tot onder de mangobomen.

Naast dit project steunen we ook QM12

Geïnspireerd door de crisis maakt Mahamane zich sterk voor gedragsverandering van de jongeren. Geschokt door de corruptie en gebrek aan verantwoordelijkheid van de huidige generatie bewindslieden, wil hij zich inzetten voor de jeugd. Om hen een gevoel van verantwoordelijkheid en solidariteit mee te geven.

Mahamane pakt dit op door het initiëren van een claef (d.i. een club voor acties van kinderen vóór kinderen) op scholen in twaalf wijken in Bamako. Deze kinderen geeft hij les over onder meer de rechten en plichten van kinderen. En over praktische dingen zoals het opzetten van een opruim- en schoonmaakdag in de wijk.

Deze kinderen nemen hun kennis mee naar school waar zij die delen met andere kinderen door het goede voorbeeld te geven en initiatief te nemen en te discussiëren. Elke club 'adopteert' tevens een weeskind. Bij iedere samenkomst wordt er geld verzameld in de klassen en gedoneerd, en ook kleding of schoeisel en zeep. Het gaat niet alleen om de hulp, maar vooral om hen het besef bij te brengen dat we moeten zorgen voor elkaar.

Mahamane is er van overtuigd dat op langere termijn alleen een mentaliteitsverandering een echte oplossing kan bieden voor de problemen in Mali.

 

Wendela verzorgt vaak naai- en breiles aan de meisjes. In de eerste plaats als creatieve activiteit, maar sommige meisjes zijn zo handig met naald en draad dat ze hier later wellicht hun brood mee kunnen verdienen.