Naam:                        Stichting Malikanu

RSIN:                        8205.39.624

Contactgegevens:     Adres: Filarskiweg 12, 1862 VB Bergen, Tel: 072-7431919

Email:                         malikanu.wendela@gmail.com

Iban:                          NL54 RABO 0111757827

BIC Code:                  RABONL2U

-Beleidsplan:

Stichting Malikanu heeft in haar beleidsplan een drietal projecten opgenomen. Deze worden langdurig ondersteund. Deze projecten betreffen Microkrediet in Sikoroni, ondersteuning voor zwangere meisjes in Bandiagara en de Schoolactie in Endéwo. De bestuursleden werven regelmatig fondsen voor deze projecten in Nederland en Frankrijk. De projecten worden uitgevoerd door projectleiders ter plekke. Dat zijn lokale ambtsdragers die uit hoofde van hun werk verantwoordelijkheid dragen voor de betreffende doelgroepen., zoals een schooldirecteur en directeur van een welzijnsinstelling.

Het bestuur van Malikanu is de helft van het jaar ter plekke en ziet toe op de uitvoering van de projecten. Vier keer per jaar worden de donateurs van Malikanu geïnformeerd over de voortgang in de zogenaamde Malimail.

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden van Malikanu doen hun werk op vrijwillige basis, er wordt geen geld uitgegeven aan salarissen of onkostenvergoeding.

-Doelstelling :

Stichting Malikanu biedt steun aan kleinschalige projecten in Mali.

Deze projecten stellen zich ten doel dat mensen beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit kan zijn in de vorm van scholing of microkredieten.

-Financieel rapport 2013  (NL)


Rekening

01-01-2013

 

31-12-2013

Credit

€ 5099

Uit particuliere donaties

€ 4078

Debet

€ 5000

Voor projecten

 

 

€ 217

Bankkosten

 

 

€ 171

Bedankjes en porto donateurs

 

 

€ 50

Diverse uitgaven